Straight to content

Naar een wereld die ecologisch en sociaal houdbaar is

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid worden we geconfronteerd met een ecologische systeemcrisis. We zien grote veranderingen in ons klimaat, sterke afname van biodiversiteit, vruchtbaar land en schoon water, met mogelijk catastrofale gevolgen. Het goede nieuws is dat we ons dit realiseren.

Systeemcrises zijn zo oud als de wereld. De aarde bestaat uit een scala aan systemen met ontelbare processen die op elkaar inwerken. Dat varieert van ecosystemen waarin soorten met en van elkaar leven tot de grote en kleine sociale systemen waarin mensen hun gedrag op elkaar afstemmen.

Een nieuwe wereld

De nieuwe ecologische crisis is een crisis in zichzelf, maar veroorzaak ook grote veranderingen in sociale systemen, waaronder politieke en geopolitieke systemen. De Pax Americana, waarmee de VS sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de weg plaveide voor stabiliteit, vrijheid, democratie en mensenrechten, ondergaat al een nieuwe ordening met andere evenwichten tussen grootmachten. De ecologische crisis gaat daar dwars doorheen, zal de geopolitieke herordening beïnvloeden en worden beïnvloed door deze herordening. Met grote gevolgen voor de mensheid op alle werelddelen.

Initiatieven om het tij te keren

Zo werken crises op elkaar in en versterken ze elkaar. Soms zijn er perioden van evenwicht, op ecologisch, politiek en sociaal gebied. Maar steeds weer verstoren onzichtbare krachten die balans uiteindelijk met chaos, revolutie en oorlog. Dat we beseffen dat we een ecologische crisis doormaken zorgt voor initiatieven om het tij te keren zoals de Green Deal, het Klimaatakkoord van Parijs en het klimaatprogramma van de VN. Dit vanuit het besef dat we in twintig jaar tijd toe moeten werken naar een wereld die ecologisch en sociaal houdbaar is. Een geopolitieke herordening is dan op zijn minst ongewenst.

Elk scenario moet duurzaam zijn

Hoe die wereld er over twintig jaar uitziet laat zich niet voorspellen. Hoeveel of hoe weinig maatregelen we ook nemen, de wereld is onvoorspelbaar en ook dat is altijd zo geweest. Daar bestaan geen modellen voor. Eén ding weten we wel zeker: elk denkbaar scenario moet duurzaam zijn. Dit staat los van politieke kleur of welke andere overtuiging dan ook.

Oorlog tussen links en rechts stoppen

Historicus en futuroloog Yuval Noah Harari geeft aan dat we in geval van een grote dreiging, zoals de oorlog in Oekraïne of de klimaatcrisis, de culturele oorlog tussen links en rechts, tussen liberalen en conservatieven, stopzetten. We moeten begrijpen dat er iets veel belangrijkers op het spel staat dan dat waar en links en rechts bang voor waren. Daarom moeten we de handen ineenslaan tegen die grote dreiging, aldus Harari.

Onomkeerbare kantelpunten

Duurzame scenario’s zijn het enige antwoord op de ecologische crisis die de aarde bedreigt. Wetenschappers hebben negen planetaire grenzen geformuleerd waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van hulpbronnen. Die grenzen variëren van opwarming en verlies aan biodiversiteit tot oceaanverzuring en waterschaarste. Vier van die planetaire grenzen zijn al overschreden en vier andere zijn bijna overschreden. Het gaat om kantelpunten die onomkeerbaar zijn als we ze eenmaal gepasseerd zijn.

De beste bedrijven selecteren om te investeren

Cardano en ACTIAM begrijpen de dynamiek en de risico’s van systemen, crises en daarmee van de ecologische crisis, maar zien ook de kansen ervan. Ze bieden vanaf hun oprichting als vanzelfsprekend duurzame oplossingen aan beleggers. Vanuit deze expertise ondersteunen we beleggers in de transitie naar een duurzame samenleving. Ongeacht hoe die er uiteindelijk uit komt te zien. We helpen ze de risico’s zo klein mogelijk te maken en om de beste bedrijven te selecteren die succesvol worden in de transitie naar een ecologisch en sociaal houdbare wereld. Dat is onze rol.

Door Mark Willemse, hoofd verkoop en marketing ACTIAM